gallery/surf-log

MRT Prostata
2020

 

 

FULLBOKAD!

Kursen har ett begränsat antal platser.

ANMÄL DIG TILL RESERVPLATS!

 

gallery/Marina
gallery/skärmklipp
gallery/9577d41a0587caeeb24416433b7a0dca
gallery/medkonfbild
gallery/surf-log
gallery/life
gallery/home

Kurs i MRT Prostata 2020

Nytt datum: 28 september - 1 oktober

NY PLATS: Elite Marina Tower Hotel, Stockholm

Hur man granskar och rapporterar i en klinisk kontext.

 

Har urologerna hos dig börjat önska MRT prostata inför biopsi?

Behöver du öka dina kunskaper om prostatacancer?

Hur granskar man och rapporterar i enlighet med PI-RADS v2.1?

 

Med den ökade evidensen för fördelarna med att låta en man med misstänkt prostatacancer genomgå en MRT prostataundersökning inför riktade biopsier jämfört med systematiska biopsier, kommer efterfrågan av MRT undersökningar att öka. I det Nationella Vårdprogrammet för prostatacancer är MRT av prostata, med efterföljande riktade biopsier, den rekommenderade utredningsgången, istället för traditionella systematiska biopsier. För att följa med i utvecklingen kommer ett nära samarbete mellan radiologer och urologer att krävas. Kunskap hos alla inblandade kring sjukdomens utredning och uppföljning kommer leda till förbättrad diagnostik och ett bättre omhändertagande av patienterna.

 

För att öka kunskapen kring hur man granskar och rapporterar sina fynd har SURF (Svensk Uroradiologisk Förening) valt att skapa denna kurs för att metoden på nationell nivå ska bli likvärdig.

 

Vi vänder oss till dig

som har grundläggande kunskaper om och redan granskar MRT-prostata men också till dig som har för avsikt att börja granska MRT-prostata.